Централен Полицейски Карате и Джу Джицу Клуб - България

Покана за свикване на общо събрание на ЦПКДК