Централен Полицейски Карате и Джу Джицу Клуб - България

За теглене

Изпитна програма по Шотокан Карате за ученически степени „Кю“ – от 8-мо кю до 1-во кю. Това е официалната изпитна програма на Българска Национална Федерация Карате (БНФК).

Изпитна програма по Шотокан Карате за Майсторски степени „Дан“ – от 1-ви до 4-ти дан. Това е официалната изпитна програма на Българска Национална Федерация Карате (БНФК).

Изпитна „Кю – Дан“ програма по Джу Джицу – от 8-мо кю до 2-ри дан. Това е официалната изпитна програма на Българска Джу Джицу Федерация. Към настоящият момент изпитната програма по Джу Джицу се актуализира и скоро се очаква нов по-подробен вариант с детайлни описания на техниките.

Дуо система– Описание на стандартните атаки в Дуо система на Джу Джицу – спорт.

Полицейска ЛичнаЗащита– Описание на стандартните атаки в Полицейската версия на Дуо системата на Джу Джицу.

Правилник за Полицейска Лична Защита (EN) – JJIF Sports rules, Self-Defence for Army, Police and the Security companies.

Видове Кумите в Шотокан – Описание на различните видове Кумите в Шотокан карате.

Карате Речник – Речник на най-често срещаните термини в Карате

Позиции в Карате – Списък с имена на позициите в Карате