Главен Инструктор Варна

III дан Полицейска лична защита, I дан Карате, I дан Джу-джицу, I дан Киошу джицу