Главен Инструктор Варна

4 дан ПЛЗ – главен инструктор в МВР. 3 дан Джу-джицу от БДДФ, член на Кю-Дан колегията в БДДФ, главен рефер за дисциплината “Не ваза” от Джу-джицу за БДДФ. 1 дан Айкидо айкикай. 1 дан /1-ва инструкторска степен/ по Кюшо-джицу. Черен колан по бразилско джу-джицу. Главен инструктор за ЦПКДК Варна от 2004г